Private medlemmer

Personligt medlemskab 
Henrik Hansen 
Jesper Krogh Jensen 
Jørgen Lind 
  
Æresmedlemmer 
ÆresmedlemJohn Jensen
ÆresmedlemRolf Høegh
  
Afdøde æresmedlemmer 
ÆresmedlemAxel Børsch
ÆresmedlemHolger Pallesen
ÆresmedlemLeo Knudsen