Bestyrelse for C4 Videncenter

FORMAND

Thomas Vang Christensen
Advokat (H), partner
Ret&Råd Advokater Nordsjælland
tc@ret-raad.dk

UDPEGET MEDLEM

Jørgen Suhr
Hillerød Kommune (B)
jsuh@hillerod.dk

UDPEGET MEDLEM

Thomas Elong
Hillerød Kommune (V)
telo@hillerod.dk

UDPEGET MEDLEM

Torben Nyegaard Olesen

UDPEGET MEDLEM

Katrine Paaby Joensen
Direktør
Erhvervshus Hovedstaden