Bestyrelse for C4 Videncenter

FORMAND

Jesper Følbæk Nielsen
Direktør
Børge Nielsen A/S
jfn@b-nielsen.dk

UDPEGET MEDLEM

Kirsten Jensen
Borgmester (A)
kij@hillerod.dk

UDPEGET MEDLEM

Thomas Elong
Hillerød Kommune (V)
telo@hillerod.dk

UDPEGET MEDLEM

Torben Nyegaard Olesen

UDPEGET MEDLEM

Katrine Paaby Joensen
Direktør
Erhvervshus Hovedstaden