Campus Nordsjælland

Campus Nordsjælland er beliggende i Stationszonen i Hillerød. Campus Hillerød rummer blandt andet Københavns Professionshøjskole, hvor man kan studere til:

• Pædagog
• Meritpædagog
• Psykomotorisk terapeut
• Fysioterapeut
• Sygeplejerske
• Socialrådgiver

Campus Nordsjælland rummer endvidere U/Nords tekniske gymnasier og Frederiksborg Gymnasium & HF.

I området er der desuden placeret en lang række ungdomsboliger.