Partnerskaber mellem virksomheder og skoler

Uddannelsen og dannelse er en fælles opgave. Skolen og erhvervslivet har en fælles interesse i at skabe nysgerrige og innovative elever, der kan træffe kompetente valg af uddannelse og job, lokalt som globalt.

Ved at styrke samarbejdet mellem lokale virksomheder og folkeskolen i Hillerød Kommune bliver det muligt at styrke koblingen mellem teori og praksis og inddrage det erhvervsnære element i skolen, hvilket kan fremme de unges motivation, gennemførelse af en ungdomsuddannelse og forhåbentlig deres tilvalg af erhvervsuddannelserne.

Mål og omfang
Det er målet, at alle folkeskoler har et længerevarende samarbejde mellem med mindst en privat eller offentlig virksomhed og at de to parter har indgået en kontrakt, som fastlægger forventninger og rammer.

Formen og længden af samarbejde kan variere fra skole til skole, og fra partnerskab til partnerskab. Der kan samarbejdes på flere forskellige organisatoriske niveauer og om flere forskellige tiltag. Skolen og virksomheden har en fælles indholdsmæssig og strategisk forståelse af partnerskabet ligesom både skole og virksomhed understøtter dette professionelt, gennem aftaler, kontaktpersoner, mv.

Kontrakten indgås mellem den enkelte folkeskole som institution og virksomheden som institution. Den primære målgruppe på skolerne er udskolingen fra 7.-10.-kl.

Se yderligere oplysninger her