Sport og Kultur

C4 ser det som en vigtig opgave, at bringe kulturaktører/sportsaktører og ildsjæle sammen med repræsentanter fra erhvervslivet, handelslivet og uddannelsesområdet for via dette samarbejde at skabe grobund for både eksisterende og nye kultur- og sportsaktiviteter i Hillerød, som er Nordsjællands naturlige center.

C4 kan i endnu højere grad benyttes som samlingssted for kulturaktører, der arbejder med eksisterende kulturaktiviteter og udvikling af nye kulturaktiviteter.

Inden for Eliteidrætsområdet og sportsområdet kan C4 ligeledes bruges som samlingssted for sportsaktører, der arbejder med eksisterende sportsaktiviteter/events og nye sportsaktiviteter/events med henblik på at udvikle nye muligheder for at brande Hillerød mere ved at tiltrække store nationale og internationale arrangementer til byen.

Dette kan med fordel ske i et ”krone-til krone-samarbejde”, hvor byens erhvervsliv og Hillerød Kommune i fællesskab skaber økonomisk råderum til at udtænke, planlægge og eksekvere store nationale og internationale arrangementer, der sætter Hillerød på landkortet.

Turisme

I Nordsjælland er fire kommuner gået sammen for at udvikle turismedestinationen ”Nordsjælland” i fællesskab. De fire kommuner er Hillerød, Halsnæs, Gribskov og Fredensborg, og Initiativet er døbt ”VisitNordsjælland”.

Formålet med VisitNordsjælland er at markedsføre de turismeprodukter, som de fire kommuner i fællesskab kan præsentere – og udvikle nye produkter.

C4 understøtter Visitnordsjælland i sit virke, og er lokal samarbejdspartner i Hillerød. Endvidere har C4 bl.a. en plads i VisitNordsjællands repræsentantskab, og VisitNordsjælland er repræsenteret i C4 Foreningens repræsentantskab

Visit Nordsjælland

Hillerød.nu

Hillerøds kernefortælling

Kongernes Nordsjælland