Aktiviteter

Med afsæt i Symbiose Hillerøds mission om at gøre en forskel i dag og skabe fremtiden, vil Styregruppen i 2022 have fokus på:

Afholdelse af faglige temadage

Nytårskur 2023

Fokus på de små- og mellemstore virksomheder
Det er de store virksomheder, der i dag driver Symbiose Hillerød, men vi kan gøre samarbejdet stærkere, hvis vi styrker dialogen med de små- og mellemstore virksomheder. Formålet er at inspirere og motivere virksomhederne til at arbejde sammen om fælles løsninger på fælles udfordringer inden for bl.a. genanvendelse af affaldsstrømme og integrering af cirkulær tankegang. 

Synliggørelse og dokumentation af effekt
En forudsætning for at kunne vise konkrete resultater er at Symbiosens virksomheder vil dele opnåede ressourcebesparelse og tilsvarende. Symbiosens styregruppe vil arbejde på at finde en måde at anskueliggøre resultater og effekter baseret på anerkendte metoder og principper.