Infrastrukturplan til mere end 160 mia. kroner.

Aftalen skal binde Danmark endnu stærkere sammen og nedbringe trængslen på de danske veje uden at gå på kompromis med den grønne omstilling. Det skal bl.a. ske ved massive investeringer i kollektiv transport og udbygning af vejnettet, hvor trængslen er størst.

Der gennemføres en opgradering af Hillerød Station, så det bliver muligt at forlænge Lokalbanens nordlige linjer fra Helsingør, Gilleleje og Tisvildeleje fra Hillerød til den nye station Favrholm ved det kommende Nyt Hospital Nordsjælland.

Samtidig vil opgraderingen give mulighed for direkte samdrift mellem Frederiksværkbanen og de nordlige baner. Projektet har en anlægsudgift på 333 mio. kroner.

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej.

Med projektet udvides den eksisterende motortrafikvej til en 4- sporet motorvej på hele den 13 km lange strækning. Formålet er at afhjælpe trængslen på den nuværende motortrafikvej mellem Allerød og Hillerød, som hovedsageligt er udlagt som 2+1-vej. I projektet indgår ca. 5 km støjskærm og forhøjelse af en ca. 1 km lang støjvold. Der etableres desuden erstatningsnatur for at modvirke mulig påvirkning af den omkringliggende natur. Projektet har en skønnet anlægsudgift på 880 mio. kr. Projektet har en positiv samfundsøkonomisk forrentning på 16,1 pct. beregnet med en CO2-pris på ca. 300 kr. pr. ton. For en CO2-pris på 1.500 kr. pr. ton er forrentningen på 15,6 pct.

Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 til Ring 4.

Projektet omfatter en udvidelse af Hillerødmotorvejen mellem Motorring 3 ved Motorvejskryds Gladsaxe og Ring 4 ved Bagsværd og skal ses i sammenhæng med udvidelse af kapaciteten på Motorring 3. Med projektet opsættes der 4 km støjskærme med henblik på at nedbringe støjen for boliger og kolonihavehuse langs motorvejsstrækningen. Projektet har en skønnet anlægsudgift på 410 mio. kr. Projektet har en positiv samfundsøkonomisk forrentning på 21,3 pct. beregnet med en CO2-pris på ca. 300 kr. pr. ton. For en CO2-pris på 1.500 kr. pr. ton er forrentningen på 21,1 pct.

Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Ring 4 – Farum.

Med projektet igangsættes en VVM-undersøgelse af en udvidelse af Hillerødmotorvejen på den ca. 9 km lange strækning fra Ring 4 til Farum, og der reserveres en ramme på 1.075 mio. kr. til at gennemføre projektet. Projektet omfatter en udvidelse fra de nuværende 4 spor til 6 spor inklusiv anlæg af nye nødspor.

Del denne nyhed via 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print