21. april 2022 kl. 15.30 – 17.30

Værdiskabelse i virksomheden

Sted: C4 Videncenter, Krakasvej 17, 3400 Hillerød
Arrangør: C4 Foreningen, Erhvervshus Hovedstaden, Erhvervshus Sjælland, CBS – Center for Ejerledede Virksomheder, Vækstfonden og VQ Advokater
Driv din virksomhed i dag, så du kan sælge den i morgen, eller når du er klar!

Spørgsmål er der nok af, når du som virksomhedsejer/ejerleder, topledelse og bestyrelse vil forberede en succesfuld fremtidssikring af virksomheden, Rettidig omhu skaber overblik og merværdi.

Erhvervshus Hovedstaden og Erhvervshus Sjælland giver en grundig introduktion til, hvordan du inden årets udgang kan søge om 50 procent medfinansiering og gennemføre et rådgivningsforløb* til at planlægge virksomhedens fremtid i god tid, inden et ejerskifte bliver aktuelt.

VQ Advokater, der er valgt som én af rådgiverne af erhvervshusene til forberedelse af ejerskifter af virksomheder, fortæller om, hvilke faktorer sælgere og købere ser værdi i ved ejerskifte. Samtidig introduceres bogen ”Genvejen til generationsskifte og ejerrollen”, og du får et gratis eksemplar!

Vækstfonden vil fortælle om mulighederne for finansiering af ejerskifter for såvel ledende medarbejdere som andre, der ønsker at købe virksomhed.

CBS, Center for Ejerledede Virksomheder, giver et indblik i forskning og viden om planlægning af virksomhedens fremtid.

En ejerleder, der slev har gennemført ejerskifte, fortæller om egne overvejelser og refleksioner i forbindelse med planlægning af virksomhedens fremtid.

Efter de forskellige indlæg er der mulighed for at netværke, og C4 Foreningen er vært ved en let anretning.

* For at få tilskud skal virksomheden opfylde enkelte betingelser for at kvalificere sig til et tilskud, herunder at virksomheden har eksisteret i mere end tre år, og virksomheden skal have 3-50 fuldtidsansatte. Inden årets udgang skal rådgivningsforløbet have fundet sted og rådgivning være gennemført.

Målgruppe
Mødet henvender sig til virksomhedsejere/ejerledere samt ægtefæller/samlevere, topledelse samt bestyrelsesmedlemmer i virksomheder.

Pris
Mødet er gratis, dog opkræves der et no-show-fee på 300,- kr. ex moms ved udeblivelse.
Tilmelding til Jette Salling js@c4.dk – senest den 13. april 2022

Del denne begivenhed via 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print