27. april 2023 kl. 15.30 – 16.45

Digital ældrepleje – Velfærdsstatens redning eller omsorgens udsultning?

Sted: C4 Videncenter, Krakasvej 17, 3400 Hillerød
Arrangør: C4 Foreningen og Forskningens Døgn
Forsker Agnete Meldgaard Hansen, lektor og ph.d. Agnete forsker i arbejdsliv, omsorg og ny teknologi ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Nye “velfærdsteknologier” som sensorgulve, automatiske toiletter og skærmbesøg vinder hastigt frem i ældreplejen. Der er høje forventninger til at de kan bidrage til at afhjælpe den graverende mangel på arbejdskraft på ældreområdet, ved at effektivisere og automatisere dele af plejearbejdet. Samtidig skal teknologierne være med til at indfri en række store visioner om mere frihed, værdighed, selvbestemmelse og privatliv for ældre borgere. Men holder de høje forventninger? Og kan man digitalisere omsorg?

Men hvordan spiller teknologi og omsorg sammen? Og hvad kommer de til at betyde for de ældre og medarbejdernes hverdag?

Med afsæt i fire års forskning i brugen af velfærdsteknologier dykker foredraget ned i vigtige spørgsmål om, hvordan teknologierne forandrer hverdagen og relationerne mellem borgere og medarbejdere i ældreplejen, og hvordan de både skaber nye spændende muligheder og rejser en række udfordringer og svære dilemmaer.

Pris
Arrangementet er gratis for alle og er en del af Forskningens Døgn, der arrangeres i samarbejde med Sekretariatet for Forskningens Døgn

Tilmelding
Tilmelding er nødvendig – senest torsdag den 20. april 2023.

Hvis du er medlem af C4 behøver du ikke udfylde dette felt
Hvis du er medlem af C4 behøver du ikke udfylde dette felt

Del denne begivenhed via 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print