Jobmatch i C4 Videncenter

C4 Videncenter sikrer at velkvalificerede ledige møder stærke erhvervskontakter.

Hvorfor?
C4’s spidskompetence er at kende virksomheder og have et stort virksomhedsnetværk. Derfor syntes vi det giver mening at bringe de virksomheder vi kender sammen med ledige der mangler beskæftigelse. Der er rigtigt mange små og mellemstore virksomheder der gerne vil have en ekstra medarbejder – men de kan ikke klare det økonomiske udlæg det er, at oplære en ny medarbejder.

Det koster måske et halvt års løn før den nye medarbejder er så vel inde i rutinerne, at vedkommende begynder at tjene penge til virksomheden. Derfor bruger mange virksomheder rigtigt mange penge på ekstern rekruttering af de helt rigtige medarbejdere der, hurtigt, kan tjene sin egen løn hjem.

Hvad går det ud på?
Vi har etableret en møderække hvor virksomheder vil kunne møde velmotiverede ledige, der ønsker en stærkere tilknytning til erhvervslivet og ønsker at modtage sparring på deres salgsevner og generelle erhvervskompetencer. Derudover skaber vi et netværk, eller et forum, hvor ledige og virksomheder går i direkte dialog. De lærer hinanden at kende og skaber relationer til hinanden. Rigtig mange job skabes gennem netværk. Måske er der en virksomhed og en ledig der finder hinanden i netværket? Måske er der en virksomhed, der kender een i netværket der mangler lige præcis de kompetencer en ledig præsenterer i netværket?

Hvad kan virksomhederne få ud af det?
Med lidt snilde og tankevirksomhed, kan virksomhederne spare sig selv og hinanden for rigtig mange udgifter til eksterne rekrutteringsbureauer – og muligvis endda få en velkvalificeret ledig med et solidt løntilskud i 3 måneder, med mulighed for forlængelse til i alt 6 måneder. Dette skal dog ske i tæt samarbejde med Jobcenter Hillerøds Virksomhedsteam.

De ledige kan knytte tættere bånd til erhvervslivet, og får værdifuld sparring. Måske kommer der jobåbninger – men det kræver en dedikeret og målrettet indsats. De ledige har inden mødet været igennem et intens og udviklende forløb, således at de er klædt på til mødet med virksomhederne.

Jobcenter Hillerød er C4 Videncenters strategiske samarbejdspartner, hvilket gør at vi – under de rette forudsætninger – kan tilbyde virksomheder en ledig i en gratis praktik i op til fire uger. Er kemien mellem arbejdsgiver og praktikant til stede, kan samarbejdet fortsætte med et favorabelt løntilskud i 3 måneder, med mulighed for forlængelse til i alt 6 måneder. Se mere her eller ring direkte til Virksomhedsteamet hos Jobcenter Hillerød på 72323160.

Virksomhedsmøderne
Alle møderne er med fuld morgenbuffet og professionel styrede. Du bestemmer selvfølgelig selv hvilke møder du vil deltage i, men gerne så mange som muligt.

Ikke to møder vil være ens, idet der vil være udskiftning af de ledige kandidater og forskellige former for networking.

Det er gratis at deltage.

Virksomheder bedes tilmelde sig til Jette Saling via js@c4.dk eller på 45271000.

Interesserede ledige bedes tage kontakt til Jobcenter Hillerød.

Vel mødt! Vi glæder os til at møde dig.